PROJEKTA AKTIVITĀTES

PROJEKTA “DEVELOPING SOCIO-EMOTIONAL SKILLS AT PREE-SCHOOL AGE” 2.TIKŠANĀS LATVIJĀ

Pievienots: 29.05.2019

PII “Ritenītis” tiekas Eramus+ projekta “Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana pirmsskolas vecumā” dalībnieki No 2019.gada 13. – 17.maijam mūsu PII “Ritenītis” noritēja Erasmus+ skolu partnerības projekta”Developing socio –emotional skills at pree...

Lasīt vairāk

ANKETA VECĀKIEM

Pievienots: 29.05.2019

Apkopojot vecāku sniegtās atbildes uz aptaujas anketas jautājumiem var secināt, ka kopumā audzināšanā tiek pielietotas mūsdienīgas metodes- ieklausīšanās bērnā, pārrunas ar bērnu par noteiktām situācijām. Noteikumu ievērošana mājās vecākiem lielākoties...

Lasīt vairāk

BĒRNU SOCIĀLI EMOCIONĀLO PRASMJU ATTĪSTĪBAS DINAMIKA

Pievienots: 26.05.2019

No 2018.gada septembra līdz 2019.gada aprīlim, pirmsskolas skolotājas divas reizes gadā veica bērnu sociāli emocionālo prasmju attīstības vērtēšanu. Katra bērna sociāli emocionālās prasmes tika izvērtētas pēc 5 kritērijiem: 1. Emociju...

Lasīt vairāk

SPĒLĒSIM KOPĀ/PREZENTĀCIJAS

Pievienots: 08.04.2019

Atvērām vaļā “Burvīgo emociju kasti” un izņēmām ārā dažādas interesantas spēles un rotaļas. Pirmsskolas vecumā spēlēšanās ir galvenā darbība, kas attīsta bērna emocionālās, kognitīvās un sociālās prasmes, lai novērstu agresivitāti,...

Lasīt vairāk

VECĀKUS IEPAZĪSTINA AR PROJEKTU

Pievienots: 25.03.2019

Vecāku nedēļas ietvaros 10.grupas vecāki tika iepazīstināti ar Erasmus+ projektu un projekta aktivitātēm. Skolotājas aicināja vecākus izspēlēt dažādas aktivitātes kopā ar saviem bērniem. Kas ikdienā bērniem sagādā lielu prieku. Bērniem...

Lasīt vairāk

KĀ TIEK ATSPOGUĻOTAS PROJEKTA AKTIVITĀTES

Pievienots: 25.03.2019

Katrā grupiņā ir izveidots projekta stends, kur tiek atspoguļoti dažādi notikumi, aktivitātes no projekta dzīves. Lai vecāki varētu iepazīties ar jaunām izdomātām aktivitātēm, ko ar savu bērnu varētu izspēlēt mājās. ...

Lasīt vairāk

SKOLOTĀJU DALĪŠANĀS PIEREDZĒ

Pievienots: 02.02.2019

Vienā no sapulcēm skolotājas dalijās pieredzē par projekta pirmajā posma veiktajām aktivitātēm, kur atspoguļoja prezentācijās.  Ikdienā rotaļās izmantojam emociju kubu un emociju kartītes;  Darbošanās ar kubu – met kubu, nosauc...

Lasīt vairāk

PREZENTĀCIJAS “SOCIĀLI EMOCIONĀLO PRASMJU ATTĪSTĪŠANA PIRMSSKOLAS VECUMĀ”

Pievienots: 27.01.2019

Projekta ietvaros –  mūsu pirmais uzdevums bija iepazīstināt bērnus ar emocijām un kādā veidā viņi savas emocijas var izteikt. Uzzināt par sociālajiem noteikumiem un to, kā sadarboties ar citiem bērniem un izpaust...

Lasīt vairāk

Projekta „Developins socio-emotional skills at pree-school age” 1. tikšanās Rumānijā

Pievienots: 08.12.2018

Erasmus+ projekta „Developins socio-emotional skills at pree-school age” 1. tikšanās /Rumānijā, Pucioasa no 26.11.-30.11.2018./   No 2018.gada 26. līdz 30. novembrim Rumānijas pilsētā Pucioasa noritēja Erasmus+ skolu partnerības projekta „Developing...

Lasīt vairāk