Nodarbības

Nodarbības notiek atbilstoši izstrādātajai izglītības programmai:

 • Latviešu valoda (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, runas attīstīšana dzimtajā valodā, iepazīstināšana ar literatūru un folkloru, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana);
 • Dabaszinības (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar dabu);
 • Matemātika (sensoro spēju attīstīšana, konstruēšana, matemātisko priekšstatu veidošana, matemātika);
 • Sociālās zinības un ētika (valodas attīstīšana un orientēšanās apkārtnē, sociālo prasmju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, iepazīstināšana ar apkārtni un sabiedriskās dzīves norisēm);
 • Mūzika;
 • Fiziskā izglītība un veselība (kustību attīstība);
 • Vizuālā māksla (sensoro spēju attīstīšana, darbības ar priekšmetiem, tēlotājdarbība, zīmēšana, gleznošana, veidošana);
 • Mājturība un tehnoloģijas (tēlotājdarbība, mājturība, rokdarbi, aplicēšana, konstruēšana).

Papildus piedāvājam:

 • Angļu valodas nodarbības;
 • Tautisko deju pulciņš;
 • Robotikas nodarbības;
 • Keramikas nodarbības;
 • Futbola nodarbības;
 • Dambretes nodarbības