Comenius projekts 2013.-2015.g.

Angļu valodas integrēšana  rotaļnodarbībās pirmsskolā

Valoda ir saziņas līdzeklis. Tas ir līdzeklis, ar kuru mēs mācāmies. Tā ir daļa no mūsu kultūras un sociālās vides. Projekts kurā esam iesaistījušies arī mēs, atspoguļo Eiropas daudzveidību, kā arī nepieciešamību sazināties. Kāpēc angļu valodā? Angļu valoda ir trešā visbiežāk izmantotā valoda pasaulē. Tāpēc projekta mērķis ir izmantot angļu valodu, integrējot  to valstu izglītības sistēmā,  veicinātu agrīnu angļu valodas mācīšanos, kas vēlāk  kalpotu, lai atvieglotu savstarpēju saziņu pāri valstu robežām, kultūru, valodu.

Projekts ir vērsts uz iespēju dalīties ar labāko praksi un salīdzināt darba metodes, lai integrētu angļu valodu spēkā esošo skolu mācību programmās. Projekts nodrošinātu apmācības skolotājiem , apgūstot un iepazīstot  jaunas pedagoģiskas pieejas, metodes darbam angļu valodā, kas savukārt nodrošinātu iespēju bērniem – jau no agra vecuma spert pirmos soļus angļu valodas iepazīšanā.

Atgādināsim, ka jau iepriekš esam paveikuši lielu darbu un guvuši pieredzi darbojoties Comenius projektā. Projekts noritēja no 2010.g. septembra līdz 2012.g. jūlijam, tā nosaukums – „Māksla – mieram, māksla – dabai, māksla – dzīvei, māksla – izglītībai.”