PROJEKTA “DEVELOPING SOCIO – EMOTIONAL SKILLS AT PREE – SCHOOL AGE” 3.TIKŠANĀS BULGARIJĀ

Projekta “Developing socio – emotional skills at pree – school age”
3. tikšanās Bulgarijā
No 2019.gada 12. – 19.oktobrim Bulgārijas pilsētā Veliko Tarnovo noritēja Erasmus+ skolu partnerības projekta “Developing socio – emotional skills at pree – school age” 3.tikšanās, kur satikās visi projekta koordinatori un pedagogi no Bulgārijas, Rumānijas, Turcijas, Polijas, un Latvijas.
Projekta ietvaros katra dalībvalsts demonstrēja prezentācijas, kur atspoguļoja tematiskā projekta “Spēlēsimies kopā” aktivitātes kopā ar vecākiem. Analizējām katras dalībvalsts aptaujas rezultātus. Dalījāmies pieredzē ar jaunām idejām un metodēm, lai attīstītu bērnu sociāli emocionālās prasmes. Apmeklējām pirmsskolas izglītības iestādi, vērojām mācību procesu, kas atspoguļoja projekta aktivitātes. Plānojām veicamo darba plānu uz nākošo tikšanās reizi.