Projekts ERASMUS+

Esam iesaistījušies jaunā  Eiropas līdzfinansējuma projektā Erasmus+. Projekta nosaukums : Bridging play, learning and technology / Spēlēšanās, mācīšanās, tehnoloģijas – vienotā saiknē. Šis projekts ļaus mūsu iestādei turpināt iesākto darbu- angļu valodas intergrēšanu rotaļnodarbībās, kā arī  plašāk izmantot savā darbā modernas apmācības metodes. Mūsu projekta partneri: Rumānija, Turcija, Itālija. Tieši ar šiem dalībvalstu partneriem darīsim visu, lai sasniegtu projekta mērķi:  Projekta mērķis – Uzlabot mācīšanās metodes un pieejas, attīstot iesaistīto skolotāju prasmes un iemaņas, padziļinātā IKT izmantošanā un mācību materiālu izveidē, ko var izmantot dzimtajā un angļu valodās, tādējādi gūstot iespēju dalīties ar partneriem un palielināt materiālu savstarpējo pielāgošanu un integrāciju.