Dienas gaita

Laiks Dienas gaita Skolotāja darbības
7:00-8:00 Bērnu sagaidīšana
Rotaļas.
Gatavošanās rotaļnodarbībām.
Informācija vecākiem
Organizē bērnus patstāvīgai darbībai.
Sagatavo materiālus nodarbībām.
8:00-9:00 Gatavošanās brokastīm.
Brokastis.
Nostiprina pašapkalpošanās, higiēnas iemaņas.
9:10-12:30 Rotaļnodarbības Gatavošanās pastaigai.
Āra aktivitātes.
Organizē nodarbības rotaļu veidā atbilstoši izglītības programmas uzdevumiem.
Organizē svaigā gaisā, iekļaujot vērojumus, eksperimentus, rotaļas un darbu dabā
12:00-13:30 Gatavošanās pusdienām. Pusdienas. Nostiprina pašapkalpošanās, higiēnas iemaņas.
13:30-15:00 Gatavošanās atpūtai. Atpūta. Veido priekšstatus par bērna kā veselas personības attīstību.
Miega pasaciņa.
15:00-16:40 Celšanās.
Gatavošanās launagam.
Launags.
Nostiprina pašapkalpošanās, higiēnas iemaņas.
16:40-17:15 Rotaļas.
Individuālais darbs. Interešu pulciņu apmeklējums.
Organizē bērnus patstāvīgai darbībai.
Darbs ar bērnu izmantojot dažādu materiālo bāzi.
17:15-19:00 Gatavošanās āra pastaigām. Pastaiga, kustību rotaļas. Bērnu pavadīšana uz mājām. Pašapkalpošanās iemaņu nostiprināšana-mācīt patstāvīgi saģērbties, aizsiet apavus. Organizē rotaļas. Sarunas ar bērnu vecākiem sniedzot ieteikumus izglītošanas un audzināšanas jautājumos.