IESTĀDES DARBA PLĀNI 2022./2023. M.G.

Plānojot un organizējot Iestādes darbu esam izstrādājuši Iestādes darba plānus šim 2022./2023.m.g.

Tie pievienoti pielikumā.

Protams jāņem vērā, ka katrā no tiem ar rasties nelielas korekcijas, pamatojoties uz neparedzētiem apstākļiem.

 

audzinasanas_plans

macibu_gada_uzdevumi

tematiskais_plans

pasakuma_plans