JA TEV ŠODIEN PRIECĪGS PRĀTS DARI TĀ!

Bērns vēro tevi un mācās sajust to, ko tu viņam rādi. Te nu ir tā pamatpatiesība – mēs iemācām bērniem šo pasauli caur savām izjūtām.
Un augstākā pilotāža ir, ja izdodas iemācīt ne tikai sajust un atpazīt emocijas, bet arī runāt par tām. Tādās sirsnīgās sarunās var atklāties, ka emocionālā pasaule ir bagātāka.