2013.-2014.m.g. aktivitātes

Projekta partneri tiekas polijā

Pievienots: 08.07.2014

Comenius projekta „English language integration in the pre–school game lessons” ietvaros no 26.05.2014. līdz 30.05.2014 Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes „Ritenītis” pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Poliju. Comenius projekta...

Lasīt vairāk

Angļu valodas pēcpusdiena

Pievienots: 08.07.2014

17. jūnijā bērnudārza telpas pieskandināja angļu valoda. Pie bērniem ciemos ieradās Auniņš Šons, kurš neprot latviešu valodu un bija ļoti noskumis, jo šeit pie mums neko nevarēja saprast. Tādēļ...

Lasīt vairāk

Teātra nedēļa

Pievienots: 30.04.2014

Comenius projekta ietvaros tika organizēta "Teātra nedēļa", kur par galveno uzdevumu tika izvirzīta angļu valodas integrēšana teātra izrādēs. Lai šo uzdevumu īstenotu pedagogi ir ieguldījuši lielu darbu un strādājuši...

Lasīt vairāk

Mūsu palīgi angļu valodas apguvē

Pievienots: 30.04.2014

Labākais un interesantākais veids kā bērns apgūst jauno, ir rotaļa. Arī angļu valodas apguvei, katrā grupā ir "ieradies" ieinteresējošais tēls, kurš palīdz bērniem, rosināt mācītiesjaunus svešvalodas vārdus ar dziesmu un...

Lasīt vairāk

Gatavojam lelles

Pievienots: 30.04.2014

Lai dzimtās valodas apguves un svešvalodas /angļu valodas/ integrēšanas metodes pirmsskolā dažādotu pedagogiem, skolotāju palīgiem un citiem pirmsskolas izglītības iestādes darbiniekiem bija iespēja piedalīties radošajā darbnīcā. Radošā darbnīca tika organizēta...

Lasīt vairāk

Pieredzes skola pii „ritenītis”

Pievienots: 30.04.2014

3. aprīlī PII „Ritenītis” organizēja pieredzes skolu pirmsskolas skolotājiem par tēmu „Angļu valoda bērniem agrīnā vecumā”. Uz pieredzes skolu ieradās pedagogi no Salaspils novada pirmsskolas izglītības iestādēm – „Atvasīte”, „Daugaviņa”,...

Lasīt vairāk

Comenius projekta „english language integration in the pre-school game lessons” trešā tikšanās rumānijā, wulkana bai

Pievienots: 27.03.2014

Sanāksmē piedalījās pirmsskolas skolotājas Inese Cimdiņa, Inese Borisanova, lietvede Inese Graudiņa(atbildīgā par informācijas ievietošanu projekta blogā). Iepazināmies ar bērnudārziem VULCANA-BAI un TARGOVISTE pirmsskolas darbu Rumānijā un...

Lasīt vairāk

Pedagogu apmācība angļu valodas apgūšanai.

Pievienots: 26.02.2014

Projekts „Angļu valodas integrēšana rotaļnodarbībās” ir mudinājis pedagogus jaunu darba metožu un angļu valodas apgūšanai. Ja darba metodes pedagogs spēj saskaņā ar savu iepriekšējo darba pieredzi pielāgot , kā...

Lasīt vairāk

Angļu valodas bilžu vārdnīca

Pievienots: 21.02.2014

Katras valodas apguvē viens no svarīgākajiem palīgiem ir vārdnīca. Bilžu vārdnīcas gatavošana ir viena no Comenius projekta aktivitātēm, kuras mērķis ir visa projekta laikā apgūtos angļu valodas vārdus un...

Lasīt vairāk

Angļu valodas integrēšana vecāku nedēļā

Pievienots: 16.02.2014

Jau no rudens bērni kopā ar audzinātājām aktīvi apgūst angļu valodu caur rotaļām, dziesmām un citām aktivitātēm. Vecāku nedēļā grupās tika organizētas aktivitātes kopā ar vecākiem, lai kopā...

Lasīt vairāk