Visu dalībvalstu aktivitātes

Sekojiet projekta gaitai!

Pievienots: 28.11.2013

Ir izveidots projekta "Angļu valodas integrēšana rotaļnodarbībās pirmsskolā"blogs internetā, kurā katrs projekta partneris informēs par veiktajām aktivitātēm. Projekts, kurā esam iesaistījušies ir pilnveidojis mūsu iestādes...

Lasīt vairāk