Bērnu un skolotāju kopīgi gatavotie skaņu rīki

Mūsdienās arvien

vairāk modē nāk lietas, kas it kā iegūst otru mūžu. Un kāpēc gan poga, stieple,

papīra rullis, tukša kaste vai kāds cits materiāls pēkšņi nepārtaptu par

mūzikas instrumentu?

Šajā aktivitātē

bērni paši kļūst par mūzikas instrumentu gatavotājiem, mūzikas, dejas un

nelielu uzvedumu radītājiem, izpildītājiem un pavadījuma atskaņotājiem. Bērni

var brīvi eksperimentēt, paši izteikties, klausīties citu radītās skaņās,

darboties individuāli un kolektīvi. Tā ir iespēja iepazīt burvīgo skaņu pasauli,

kas ir cieši saistīta ar runas attīstību.

Kā arī tā ir

lieliska audzinātāju iespēja sadarboties ar vecākiem, aicinot viņus piedalīties

šajā aktivitātē, gan kopā ar bērnu gatavojot kādu skanīgu lietiņu, gan arī

sagādājot sagataves jaunajiem mūzikas instrumentiem.

Audzinātājas

kopā ar bērniem bija pārdomāti veidojušas jaunus, interesantus ritma

instrumentus no dažādiem materiāliem. Apsveicama un apbrīnojama ir audzinātāju

izdoma un radošums, lai veicinātu bērnu tālāko izglītību. Jūtams gandarījums, ka

spējam sniegt muzicēšanas prieku un darbošanās interesi.

Aplūkosim kādi

un no kā instrumenti tika pagatavoti šās aktivitātes laikā.