Izstāde

Skat, cik daudz interesantu ķirbju un citu darinājumu gozējas mūsu bērnudārza pagalmā!

Bērnu acīs mirdz prieka un pārsteiguma dzirksteles, kad viņi kopā ar audzinātājām dodas apskatīt vareno "Ķirbju parādi". Katrs cenšas atrast savu darinājumu un ar lepnumu to rāda draugiem.
Paldies, mīļie vecāki par Jūsu radošumu un centību, mēs esam gandarīti par to cik skaista ir izdevusies kopīgi veidotā izstāde.
Ceram uz Jūsu atsaucību un ieinteresētību arī turpmākajos pasākumos.
PII "Ritenītis" kolektīvs