Ražas izstāde

Jau no 28. septembra visas nedēļas garumā mūsu bērnudārza āra teritorijā ir apskatāma rudens ražas izstāde.Izstādes veidošanā ir piedalījušies visu vecuma grupu audzēkņu

aktīvākie vecāki. Mums prieks par tik lielu atsaucību. Gan bērni, gan

audzinātājas ar lielu interesi apskata jaukos un oriģinālos

darinājumus, pēta un apspriež no kādiem dārzeņiem, ar kādiem

paņēmieniem tie gatavoti. Bērni ar lepnumu rāda saviem draugiem pašu

darinātās kompozīcijas.
Kā jau katru gadu mēs varam tikai priecāties par to cik radoši un ideju bagāti ir mūsu audzēkņu vecāki. Paldies!