ZINĪBU DIENA 2023./2024.m.g.

SKAISTĀ, SIRSNĪGĀ GAISOTNĒ IESKANDINĀJĀM JAUNO MĀCĪBU GADU KOPĀ AR BITĪTI UN PELĒNIEM KOKO UN RIKO.

PELĒNI BĒRNIEM RĀDĪJĀ, KĀ VAR DOTIES UZ BĒRNUDĀRZU UN UZZINĀJA, KAS NEPIECIEŠAMS DODOTIES UZ BĒRNUDĀRZU, LAI GŪTU ZINĀŠANAS.

BĒRNU PRIEKS PAR ATKAL REDZĒŠANOS AR DRAUGIEM, BĒRNU ČALAS UN SMIEKLI KĀ ARĪ POZITĪVĀS EMOCIJAS VIRMOJA  UN PIEPILDĪJA IESTĀDES TERITORIJU.