Ģimenes diena

Divas mazas kājiņas tipināt jau sāk,
Divas mazas roci
ņas tēti apkampt māk.
M
āmiņai Tu uzsmaidi, rokas pretī sniedz,
Ieklausies ko saka t
ā, visu vērā liec.
Uz Taviem maziem pleci
ņiem gadu nasta krāsies.
Kad pirmais gadi
ņš aizritēs, tā vietā otrs stāsies!

 

Sirsnīgi sveicieni ģimenes dienā!