Psiholoģes Ingas Leitases ieteikums

Cienījamie vecāki!

 Klāt pievienotajā dokumentā apkopotie jautājumi un jūsu atbildes ir izmantojami, lai vēlreiz pievērstu jūsu uzmanību bērna prasmēm un psihosociālajai gatavībai turpmākām mācībām skolā. Jautājumi nevar tikt izmantoti kā vienīgais informācijas avots, ar kura palīdzību noteikt to, kāda ir bērna psihosociālā gatavība uzsākt sistēmiskas mācības un vai viņa zināšanas ir atbilstošas vecumposmam. Šis lēmums vecākiem ir jāpieņem, vērojot savu bērnu ikdienā un obligāti konsultējoties ar pedagogu.

Jusu_berna_prasmes_psihosociala_gataviba (1)

PII “Ritenītis” izglītības psiholoģe I.Leitase