PII apmeklēšanas kārtība 2023. gada vasaras periodam

Cienījamie vecāki!
Aicinām iepazīties ar Salaspils novada domes lēmumu 30.03.2023. protokls Nr.6
Par izmaiņām pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklēšanas kārtībā 2023. gada vasaras periodam.
Ar cieņu,
iestādes administrācija
domes_sedes_lemums_30_03_2023