Informācija vecākiem, kuru bērniem ir piešķirtas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ar 2024. gada 1. septembri

Ja vecāks ir saņēmis e-pasta vēstuli ar uzaicinājumu uz PII, tad 15 dienu laikā no uzaicinājuma

saņemšanas datuma vecākam ir pienākums sazināties ar PII, kurā ir piešķirta vieta, un iesniegt PII iesniegumu par bērna uzņemšanu tajā.

Iesnieguma veidlapas:

Iesniegums_piekrisana_fotografesanai__filmesanai (2)

Uzskaites_karte_jauna

Pieteikums_elektroniska_rekina_sanemsanai (3)

Iesniegums_uznemsanai_PII (4)

Aizpildītu iesniegumu vecāki var iesniegt:

  • sūtot uz PII e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;

e-pasts 2.pirmsskola@salaspils.lv

  • ievietojot PII pastkastītē pie iestādes centrālās ieejas;
  • sūtot pa pastu uz norādīto adresi:

PII “Salaspils 2. pirmsskola”, Rīgas iela 10, Salaspils, LV-2121

  • personīgi, iepriekš saskaņojot ar iestādes administrāciju iesniegšanas laiku pa tālruni – 62701603

Augusta mēnesī uz vecāku norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta informācija par jaunuzņemto bērnu vecāku sapulci.

Kad un kādi dokumenti papildus ir jāiesniedz, par iestādes kārtību un ieteicamajiem atbalsta

pasākumiem bērnu sagatavošanai dārziņa apmeklējuma uzsākšanai u.c.

Bērna medicīniskā karte ir jāiesniedz PII līdz 31.augustam.