PIEREDZES APMAIŅAS PASĀKUMS PEDAGOGIEM

7.novembrī mūsu iestādē notika pieredzes apmaiņas pasākums pedagogiem. Iepazīstinājām pedagogus ar Erasmus + projektu “Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana pirmsskolas vecumā”. Dalījāmies savā pieredzē, kā mēs īstenojam savas idejas. Izspēlējām dažādas projekta aktivitātes, kas piepildīja pedagogus ar pozitīvām emocijām. Tālāk devāmies uz grupiņām vērot un piedalīties projekta aktivitātēs. Bērni parādīja, ko viņi zin par emocijām un to, kādā veidā viņi savas emocijas var izteikt, sadarbojās ar citiem bērniem un izpauda savas emocijas, radoši darbojās.  Pēc novērotām aktivitātēm pedagogi dalījās savos iespaidos. Šī diena bija emocijām pilna gan bērniem, gan pedagogiem!