EVAKUĀCIJAS MĀCĪBAS

2022. gada 9. septembrī (rīta cēlienā)

MŪSU IESTĀDĒ
EVAKUĀCIJAS MĀCĪBAS
ŠAJĀ LAIKĀ TIKS IESLĒGTA UGUNSGRĒKA UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA. NOTIKS BĒRNU UN DARBINIEKU EVAKUĀCIJA.
LŪDZAM PĀRRUNĀT AR BĒRNIEM DROŠĪBAS JAUTĀJUMUS UN IZSKAIDROT,
KA TĀS IR TIKAI MĀCĪBAS.
IESTĀDES ADMINISTRĀCIJA