INFORMĀCIJAI

CIENĪJAMIE VECĀKI!

Lūdzu iepazīstieties ar PII “Ritenītis” dibinātāja – Salaspils novada Domes informāciju par Salaspils novada pirmsskolu darbu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, kas ir pagarināta līdz 09.06.2020., un vasaras mēnešos.

http://www.salaspils.lv/izglitiba/izglitiba-aktualitates/bernu-izglitosana-ir-vecaku-un-pedagogu-kopigs-darbs

Ar cieņu, PII “Ritenītis” administrācija