DARBA ORGANIZĀCIJA JŪLIJA MĒNESĪ

Cienījamie vecāki.

 

Pamatojoties uz Salaspils novada pašvaldības  2023.gada 8.marta Rīkojumu Nr.ADM/1-25/23/37 “
Par Salaspils novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” un “Salaspils 2.pirmsskolas” struktūrvienības “Ritenītis” darba organizāciju vasarā” ,
mūsu iestāde  no š.g. 1.jūlija līdz š.g. 31.jūlijam nodrošinās bērnu uzņemšanu  no  Salaspils pirmsskolas izglītības iestādes “Daugaviņa” un tiks nodotas lietošanā:
divas grupu telpas bērnu apmeklējumam; nepieciešamais inventārs izglītības un ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai.
PII “Daugaviņa” grupu darbs tiks organizēts ar PII “Daugaviņas “ personālu.
Ar cieņu,
iestādes administrācija