VECĀKU IEVĒRĪBAI

Cienījamie vecāki!

Aicinām jūs iepazīties ar PII “Ritenītis” vadītājas 01.04.2020. rīkojumu Nr.20-s “Par uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un tās teritorijā”.

 1. Noteikt personu uzturēšanās kārtību Salaspils novada pašvaldības PII “Ritenītis” valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.2. punktu:
  • Uz iestādi bērnu pavada tikai viens no vecākiem;
  • Lai ievērotu 2 m distanci starp bērnu vecākiem un citām personām, bērnu ģērbtuvēs atļaut uzturēties ne vairāk kā divu bērnu vecākiem;
  • Izmantot tikai centrālās ieejas ārdurvis;
  • Aizliegts pārvietoties pa citām iestādes telpām, gaiteņiem;
  • Atnākot bērnam pakaļ, nekavējoties atstāt iestādes teritoriju.
 2. Katru rītu tiek izmērīta bērnu un iestādes darbinieku ķermeņa temperatūru ar attālināto termometru. Ja termometrs uzrāda paaugstinātu ķermeņa temperatūru, pēc neilga laika veikt atkārtotu mērījumu. Ja rādījums vēl aizvien ir paaugstināts:
  • darbiniekam nekavējoties atstāt darba vietu;
  • nekavējoties ziņot bērna vecākiem par nepieciešamību izņemt bērnu no iestādes.
 3. Vecākiem reizi nedēļā iesniegt rakstisku apliecinājumu, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

Vadītāja:  A.Kavasa

Pielikumi:
PDF (129 KB) - Rīkojums_01_04_2020.pdf