Informācija vecākiem, kuru bērniem ir piešķirtas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ar 01.09.2021.

Informācija vecākiem, kuru bērniem ir piešķirtas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ar 2021. gada 1. septembri

20/05/2021

Ja vecāks ir saņēmis e-pasta vēstuli ar uzaicinājumu uz pirmsskolas izglītības iestādi (PII), tad 15 dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas datuma vecākam ir pienākums sazināties ar pirmsskolas izglītības iestādi, kurā ir piešķirta vieta, un iesniegt PII iesniegumu par bērna uzņemšanu tajā.
Iesnieguma veidlapa  “Iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē”.

 Ņemot vērā ar epidemioloģisko situāciju noteiktos ierobežojumus, aizpildītu iesniegumu vecāki var iesniegt:

  • sūtot uz PII e-pasta adresi, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu vai autorizējoties portālā latvija.lv ar savas internetbankas autorizācijas rīkiem (epakalpojumi/iesniegums iestādei);
  • sūtot pa pastu;
  • ievietojot PII pastkastītē, ja tāda bērnudārzā ir pieejama.

Pēc iesnieguma saņemšanas iestāde ar vecākiem sazināsies un informēs par turpmāko darbību – kad un kādi dokumenti papildus ir jāiesniedz, par iestādes kārtību un ieteicamajiem atbalsta pasākumiem bērnu sagatavošanai dārziņa apmeklējuma uzsākšanai u.c.

 Bērna medicīniskā karte ir jāiesniedz PII līdz 31.augustam.

PII kontaktinformācija
PII “Ritenītis”: 29911396 (vadītāja J. Ivanova), e-pasts pii.ritenitis@salaspils.lv

Pielikumi:
PPT (515 KB) - PREZENTACIJA-jaunajiem-vecakiem.ppt