BĒRNU PIEŅEMŠANA IESTĀDĒ

Cienījamie vecāki!

No pirmdienas, 30. novembra, bērnu pieņemšana iestādē no rīta un nodošana vecākiem pēcpusdienā notiks pēc šādas kārtības:

  1. Visiem obligāti lietojamas sejas aizsargmaskas.
  2. Ieeja grupā notiek tikai izmantojot savas grupas ārdurvis.
  3. Vecāks izmantojot domofonu informē grupas skolotāju par bērna ierašanos vai izņemšanu no grupas.
  4. Atbildīgā persona pie ārdurvīm sagaida bērnu un aizved līdz grupiņai, jeb grupā palīdz bērnam saģērbties un aizved līdz ārdurvīm un nodot vecākam.

Vecāki grupās un iestādē netiek ielaisti. Šāda kārtība pieņemta, lai mazinātu Covid-19 izplatīšanās riskus iestādē.

Atgādinām, ka par karantīnas pārtraukšanu bērnam lemj ģimenes ārsts, un, atsākot apmeklēt bērnudārzu, jāuzrāda ārsta zīme.

Jautājumu gadījumā sazināties ar PII “Ritenītis” vadītāju Jūliju Ivanovu tālr. 29911396

Administrācija