DARBA ORGANIZĀCIJA AUGUSTA MĒNESĪ

GRUPU SADALĪJUMS AUGUSTA MĒNESĪ UN ĒDINĀŠANAS LAIKI

Cienījamie vecāki!

AICINĀM JŪS IEPAZĪTIES AR GRUPU SADALĪJUMU PA DEŽŪRGRUPĀM UN ĒDINĀŠANAS GRAFIKU.

GRUPU SADALĪJUMS AUGUSTA MĒNESĪ

(1. grupas telpās)        1.+4.gr.

(2. grupas telpās)        2.+6.gr.

(3. grupas telpās)        3.+4.gr.

(4. grupas telpās)        9.+10gr. 

(6. grupas telpās)        2.+7+11.gr. 

(7. grupas telpās)        5.+7.gr. 

(8. grupas telpās)        8.+10.gr.

ĒDINĀŠANAS GRAFIKS AUGUSTĀ

BROKASTIS

8:30  –      2.+ 6.GR. /7. + 5.GR.          8:30 – 11.+ 2.+7.GR.  (ēd grupā)

8:50  –      1.+ 4.GR./ 9. + 10.GR.                     

9:15  –      3.+ 4.GR./  8. + 10.GR.                           

                        

PUSDIENAS

12:00  –    2.+ 6.GR./ 7. + 5.GR.          12:00 – 11.+ 2.+7.GR. (ēd grupā)       

12:40  –    1.+ 4.GR./  9. + 10.GR.                                                        

13:10  –    3.+ 4.GR./ 8. + 10.GR.                      

 

LAUNAGS

15:15  –    2.+ 6.GR./7. + 5.GR.         15:15 –11.+ 2.+7.GR.(ēd grupā) 

15:45  –    1.+ 4.GR./ 9. + 10.GR.           

16:15  –    3.+ 4.GR./  8. + 10.GR.