PAGALMA EGLES SVĒTKU GAISMIŅU IEDEGŠANA

CIENĪJAMIE VECĀKI!

Trešdien, 7.decembrī plkst: 16:30 pagalmā pie apaļās dobes
Ar dziesmām, dejām un rotaļām iedegsim svētku gaismiņas mūsu pagalma eglītē.
Lai priecīgāks prāts un skanīgākas dziesmas, lūdzu sagādājiet bērniem līdzi rūķu cepurītes!