Mārtiņi, tautas tradīcijas


"Visi saka, visi saka: Mārtiņdiena, Mārtiņdiena! Kaut varētu Mārtiņdienu aiz ausīm noturēt!" Tā dainoja mūsu senci un šo dienu svinēja, ejot budeļos un sarūpējot bagātīgu mielastu. Tagad visvairāk par Mārtiņdienu priecājas bērni bērnudārzos, kur iet ķekatās un rotaļās, dzied, danco, min mīklas un mācās zīmēt, veidot, aplīcet , darināt – Mārtiņus.