Jauno audzēkņu (2023./2024.m.g.)

Salaspils novada PII “Salaspils 2. pirmsskola” aicina
jauno audzēķņu (2023./2024.m.g.)
 vecākus uz kopsapulci
šā gada 22. augustā plkst: 17:00 iestādes muzikālajā zālē
  • informācija par grupu komplektāciju un pedagogiem;
  • par iestādes iekšējās kārtības noteikumiem, dienas režīmu un darba organizāciju;
  • citi jautājumi.
Nepieciešamības gadījumā paņemiet līdzi savus pierakstus un rakstāmo.
Laipni gaidīsim!
Iestādes administrācija