Informācija vecākiem, kuru bērniem ir piešķirtas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ar 01.09.2020.

CIENĪJAMIE VECĀKI!

Kad vecāks ir saņēmis e-pasta vēstuli par uzaicinājumu uz pirmsskolas izglītības iestādi (PII), 15 dienu laikā no uzaicinājuma saņemšanas datuma vecākam ir pienākums sazināties ar pirmsskolas izglītības iestādi, kurā ir piešķirta vieta, un iesniegt PII iesniegumu par bērna uzņemšanu tajā: Iesnieguma veidlapa  “Iesniegums par uzņemšanu pirmsskolas izglītības iestādē”.

Ņemot vērā ārkārtas situācijā noteiktos ierobežojumus,  aizpildītu iesniegumu vecāki var iesniegt:

  • elektroniski uz PII e-pasta adresi, autorizējoties portālā latvija.lv (epakalpojumi/iesniegums iestādei) vai ar drošu elektronisko parakstu;
  • pa pastu;
  • ievietot PII pastkastītē, ja tāda bērnudārzā ir pieejama.

Pēc vecāka iesnieguma saņemšanas iestāde ar Jums sazināsies un informēs par turpmāko darbību (kad un kādi dokumenti papildus ir jāiesniedz, par iestādes kārtību un ieteicamajiem atbalsta pasākumiem bērnu sagatavošanai dārziņa apmeklējuma uzsākšanai u.c.). Iestādes informēs vecākus par klātienes tikšanos pēc 09.06.2020., atkarībā no situācijas valstī pēc šī datuma.

PII kontaktinformācija:

PII “Ritenītis”: 29466744 (vadītāja A. Kavasa), e-pasts pii.ritenitis@salaspils.lv

Pielikumi:
PPT (532 KB) - PREZENTACIJA-jaunajiem-vecakiem.ppt