EVAKUĀCIJAS MĀCĪBAS

2022.gada 31. maijā (rīta cēlienā)

MŪSU IESTĀDĒ

EVAKUĀCIJAS MĀCĪBAS

ŠAJĀ LAIKĀ TIKS IESLĒGTA UGUNSGRĒKA UN TRAUKSMES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMA. NOTIKS BĒRNU UN DARBINIEKU EVAKUĀCIJA.

LŪDZAM PĀRRUNĀT AR BĒRNIEM DROŠĪBAS JAUTĀJUMUS UN IZSKAIDROT,

KA TĀS IR TIKAI MĀCĪBAS.

 

ADMINISTRĀCIJA