DARBS VASARĀ

Cienījamie vecāki!

Lai pilnvērtīgi nodrošinātu darba procesu, no 1. jūnija tiek veiktas izmaiņas darba organizācijā, izveidojot šādas apvienotās grupas..

                       2.+4.gr. (2. grupas telpās)                 1.+9.gr. (1. grupas telpās)
                       7.+8.gr. (8. grupas telpās)                 3.+10.gr. (10. grupas telpās)
                       5.+6.gr.(6. grupas telpās)                  4.+10.+11.gr. (5. grupas telpās)

Jūnija mēnesī tiek mainīts ēdināšanas grafiks. Skat.pielikumu.

Pielikumi:
PDF (90 KB) - 7b2d0e5b-aa23-4f66-80c3-6d589b842114.pdf