BEZMAKSAS ATTĀLINĀTĀS NODARBĪBAS VECĀKIEM

 Informācija –  par iespēju pieteikties bezmaksas attālinātajām nodarbībām – DROŠA PIESAISTE, TĀS STIPRINĀŠANAS NOZĪME.
Piedāvājam Rīgas Domes Labklājības separtamenta apmaksātu semināu ciklu,kas satāv no četrām nodarbībām, katra 1,5 stundas garumā.
Tēmas:
1. Kā stiprināt un vienlaicīgi pasargāt bērna pašapziņu, kā sarunāties ar bērnu cieņpilni.
2.     Kā veiksmīgāk veidot dziļāku emocionālo saskarsmi ar bērnu.
3.     Kā veicināt bērna izpratni par dzīves vērtībām, kopīgi svinotsvētkus.
4.     Kā attīstīt bērnu spēju izzināt savu iekšējo pasauli un kāpēc tas ir vajadzīgs.
Pēc semināru noklausīšanās tiks nosūtīta stāstu grāmatiņa bērniem, kurā ir ietvertas šīs tēmas. Semināri notiks zoom platformā, klāt pievienoju semināru plakātu.
Pieteikšanās iespējama: ldseminariip@gmail.com