„Atvadas no bērnudārza” – Sagatavošanas grupu izglītojamo izlaidums

23., 25., 26. maijā rīts pēdējo reizi pulcināja sagatavošanas grupas iestādes muzikālajā zālē.

Mūsu izlaidumniekiem ir priecīgs prāts, jo viņi jau ir izauguši no bērnudārznieku vecuma un visas viņu domas lido skolas virzienā.

Izlaidums pirmsskolā ir pirmais  pieturas punkts bērnu dzīvē, viens ceļa pagrieziens, kurš ved tālāk uz skolu. Taču pirms tam ir mazliet jāpiestāj un jāatskatās atpakaļ uz šī ceļa sākumu.

Sākumu, kad bērni vēl bija pavisam mazi un šo laiku neatceras. Bet to labi atceras bērnu vecāki, kad ar lielu satraukumu pirmo reizi atveda savus mazuļus uz bērnudārzu un atstāja skolotāju un auklītes uzraudzībā. Pirmās skolotājas,  mīļās auklītes  bija kā mammas aizvietotājs klēpis, tās mīļās  rokas, kuras nožāvēja asaras un nomierināja satrauktos prātus. Viņas mācīja arī pirmās saskarsmes prasmes vienam ar otru, pirmās patstāvības prasmes un kopā rotaļāšanās māku. Bija cēlieni un kritieni, bailes no visa jaunā un prieks par spēju pārvarēt sevi un savu nedrošību.

Bērnu vecāku pateicības vārdi par  bērnu skološanu un mīļu auklēšanu tika veltīti visam iestādes kolektīvam,  un dāvātais hortenzijas krūms, kas priecēs un vienmēr atgādinās par 2023. gada izlaiduma grupu, mazajiem bērniem dāvātais attīstošais dēlis, bērni varēs attīstīt un pilnveidod dažādas prasmes un iemaņas un putnu barotava, bērni varēs vērot, kādi putni viesojas bērnudārza teritorijā atlidojot uz barotavu.

Nākamajiem pirmklasniekiem, vēlam sapņot  krāsainus sapņus, nebaidīties no grūtībām un kļūdām, būt zinātkāriem un neatlaidīgiem! Bērnu vecākiem vēlam pacietību un sapratni, kļūt draugiem un padomdevējiem saviem mīļajiem skolas bērniem!