UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA PII”RITENĪTIS” TERITORIJĀ

Cienījamie vecāki!

Aicinām Jūs iepazīties ar izmaiņām par uzturēšanās kārtību PII “Ritenītis” iestādē un tās teritorijā, pamatojoties uz PII vadītājas Jūlijas Ivanovas 2021.gada 7.aprīļa rīkojumu Nr.28-s

Uzturesanas_kartiba_07_04_2021_