Literatūras mēnesis

Lai bagātinātu bērnu valodu, iztēli, radošumu un garīgumu, kas ļauj katram bērnam individuāli vispusīgi attīsties piemērotā tempā un katram atbilstošā līmenī pirmsskolas izglītības iestādē „Ritenītis” janvāris tika pasludināts par literatūras mēnesi.
Literatūras mēneša laikā, bērni iepazīstot pasakas, paši veidoja mīļāko pasaku ilustrācijas, aplikācijas, pasaku tēlus no dažādiem materiāliem. Audzēkņi izveidoja katrs pats savu pasaku grāmatiņu, kuru bērni varēja veidot pēc savas ieceres, ilustrējot to un pastāstot citiem bērniem. Pateicoties pedagogu palīdzībai, grupas uz laiku pārvērtās kādā no pasaku valstības vietām. Visemocionālāko gandarījumu bērniem sniedza iejušanās iepazīto pasaku tēlos- demonstrējot iestudētas epizodes pēc pasaku motīviem kaimiņu grupas bērniem, izmantojot kopā ar vecākiem gatavotās maskas, tērpus, izspēlējot pasaku motīvus ēnu teātrī, izmantojot roku un pirkstu lellītes. Tās iestudēt palīdzēja grupu pedagogi.

Projektu nedēļas „ PASAKAS” bija viens no pamudinājumiem pievērst gan bērnu, gan vecāku uzmanību grāmatu lielajai nozīmei arī šajā tik tehniskajā laikmetā. Un kā gan vēl labāk bērni varētu iepazīt kādu ‘’dzīves gudrību’’ ja ne caur pasaku varoņiem un situācijām? Piemēram ’Pinokio’’, kas mums māca, ka ir jābūt paklausīgiem un jāmācās; ‘’Sarkangalvīte’’ – kādai ir jābūt rīcībai, ja ar mēs sastopam svešus cilvēkus; ‘’Sniega karaliene’’ un ‘’Ābols’’, kuras mums māca par draudzības nozīmi; ‘’Sprīdītis’’ un ‘’Pasaka par Diegabiksi’’ – māca mīlestību pret saviem tuvajiem un mājām. Protams, šo sarakstu varētu turpināt, jo kā zināms, katra pasaka ir ar savu pamācību. Tāpēc pedagogi aktīvi iesaistījās projektu nedēļu plānošanā un organizēšanā. Sadarbībā ar audzēkņu vecākiem tik izveidota bagātīga seno pasaku grāmatu izstāde ar mērķi salīdzināt kādas grāmatas bija agrāk un kādas tās ir tagad, rosināt bērniem apgūt kulturālās iemaņas – kā izturēties pret grāmatām, izprotot, ka grāmata ir mūsu garīgais mantojums un saikne no paaudzes uz paaudzi.To visuzskatāmāk bērni redzēja izstādes apmeklējuma laikā, pamanot sev zināmās pasakas vecāku bērnu dienu grāmatās, kuras ir bijušas tik mīļas, ka saglabātas ar vēl šodien.
Jāmin, ka vecākā izstādes grāmata bija saglabāta no 1946. gada.
Šī izstāde raisīja pozitīvas atmiņas un emocijas arī iestādes darbiniekos, un protams vecākos, kuri apmeklēja šo izstādi. Projektu nedēļas ‘’Pasakas’’ noslēgumā visas grupas satikās krāšņā, emocijām bagātā muzikālā pasākumā „Pasaku pasaules burvība”, kurā katra grupa prezentēja savas iemīļotās pasakas fragmentu- izdziedot, izdejojot, attēlojot to, vai ņemot talkā rotaļas. Visas šīs aktivitātes sekmēja bērnu emocionālo atsaucību, prieku darboties kopā, paplašinot bērnu redzes loku, un varbūt pamudināja vecākiem, atcerēties savu bērnības laiku, kad pasakas un ticība visam labajam bija ļoti nepieciešama. PII „Ritenītis” pirmsskolas skolotājas Kristīne Ose- Stuģe un Vita Jauce