Iepazīšanās ar visumu un saules sistēmas planētām.

Comenius projekta aktivitāšu ietvaros pii „Ritenītis” vecākajās un sagatavošanas grupās nedēļas laikā noritēja darbs pie tēmas : „Bērnu iepazīstināšana ar Visumu un Saules sistēmas planētām”.


Bērni noskaidroja, ka mēs dzīvojam uz planētas vārdā Zeme. Zeme riņķo ap Sauli un Saule ir daudz lielāka par Zemi.
Saule nav planēta – tā ir milzīga, karsta zvaigzne.Saulīti ar savāmmazajām plaukstiņām un dzelteno guašas krāsu atveidoja pavisam mazie trīsgadnieki ar skolotāju Līzīti, bet ar prosas graudiņiemun līmes palīdzību aplicēja jaunās skolotājas Intas vadībā.
Arī pastaigu laikā tēmas mērķis bija pievērst bērnu uzmanību patstāvīgai saules klātbūtnei, gaismas un siltuma nozīmei cilvēku dzīvē.
Skolotāja Aija kopā ar bērniem lasīja un dramatizēja pasaku „Pie saulītes ciemos”.
Zeme no kosmosa izskatās zilgana. Tas tāpēc, ka uz zemes ir daudz ūdens – okeāni, jūras, upes un ezeri, ko globusā pētīja bērni ar skolotāju Aiju.
Mūsu planētai Zemei ir savs pavadonis un to sauc Mēness. Kosmonauti ir izpētījuši arī Mēnesi. Par kosmonautu došanos kosmosā savos iztēles zīmējumos mēģināja pastāstīt bērni ar skolotāju Aiju. Krāsainajos, grafiskajos zīmējumos bērni attēloja savu izpratni par Visumu, nepazīstamām planētām un iespēju tās apciemot. Bet kosmosu aplikācijās darināja bērni skolotājas Ilzes vadībā.
Bērni uzzināja, ka Mēness pats nespīd. To apspīd Saule. Bērnus vienmēr ir nodarbinājusi doma, kāpēc dienu nomaina nakts. Viņi uzzināja, ka Zeme griežas gan ap savu asi, gan riņķo ap Sauliun tādēļ Zemes gaišākajā pusē ir diena bet tumšākajā – nakts. Pēc kāda laika viss ir otrādi.
Zeme ne tikai riņķo ap Sauli. Mūsu planēta arī pati griežas, protams, to darot pavisam lēni un nemanāmi, to nevar sajust. Kā Zeme riņķo ap Sauli un vienlaicīgigriežas ap savu asi radošā pētniecības rotaļā uzskatāmi noskaidroja bērni un skolotāja Aija. Arī pazīstamajā kustību rotaļā „Diena un nakts” diennakts maiņa bērniem ir labi izprotama.
Bērni uzzināja, ka ir arī vēl citas planētas, kas riņķo ap Sauli – Venera, Merkurs uc. Šādas atbildes gudrās grāmatās un enciklopēdijās mēģināja atrast bērni ar savām skolotājām Ainu un Intu.
Aktīvā kustību rotaļā bērni ar skolotāju Aiju mēģināja arī atveidot saules sistēmas modeli noskaidrojot, kā planētas veic riņķi orbītā apkārt Saulei.
Tagad bērni arī zina, kāpēc daudzās vietās uz Zemes ir četri gadalaiki – vasara, pavasaris, rudens un ziema. Kā koki un augi mainās līdz ar gadalaikiem savos zīmējumos centās attēlot bērni ar skolotājām Daci un Inetu, bet mīļāko gadalaiku centās noskaidrot bērni ar skolotājām Jolantu un Ilzi.
Šī nedēļa bērniem aizritēja nemanot, gūstot ieskatu par Planētu – Zemi, tās cienīšanas un saudzēšanas nepieciešamību.