Bērnu iepazīstināšana ar mākslu

Comenius projekta „Māksla mieram, māksla dabai, māksla dzīvei, māksla izglītībai” ietvaros bērnudārzā noritēja nedēļa, kuras laikā bērnus iepazīstināja ar glezniecību un gleznotājiem.

Comenius projekta „Māksla mieram, māksla dabai, māksla dzīvei, māksla izglītībai” ietvaros bērnudārzā noritēja nedēļa, kuras laikā bērnus iepazīstināja ar glezniecību un gleznotājiem.
Bērni apmeklēja Mākslas un mūzikas skolu. Bērnos veidojās izpratne, ka lai kļūtu par mākslinieku, jau maziem esot, ir ļoti daudz jāstrādā. Un Salaspilī bērniem ir dota šī iespēja apmeklēt un mācīties šajā skolā. Mākslas skolas pasniedzējas pavadībā, bērni apskatīja absolventu darbus, kā arī iepazina dažādas zīmēšanas un glezniecības tehnikas.
Šīs nedēļas ietvaros tika apmeklēta arī Salaspils izstāžu zāle, kur bērni tikās ar gleznotāju Māru Veitneri. Te noritēja viņas izstāde, kurā tika izvietoti ne tikai pašas mākslinieces darbi, bet arī viņas vectēva gleznas.
Bērni iejutās mākslinieku lomās un uzzīmēja savu gleznu „Agrais rudens” patstāvīgi jaucot un klājot krāsas uz lapas.
Iepazinuši dažādās gleznošanas īpatnības un tehnikas, arī bērni praktizēja atveidot pazīstamu gleznotāju darbus.
Vērojot bērnus, skatoties viņu spožajās acīs, arī skolotājiem ir cerību skatiens – varbūt kāds no bērniem pievērsīsies mākslai, varbūt arī viņa rokās būs otas un krāsas!

Pielikumi:
PPT (5 MB) - 12941511672951.ppt