1. pusgada aktivitāšu plānojums


Plānotās projekta aktivitātes I. pusgadam.


Aktivitāte Norises laiks
Internacionālā Miera diena – Miera deja 21.septembris
Ziedu paklāja veidošana 21.septembris
Rudens ražas svētki – Miķeļi 29.septembris
Rudens ražas izstāde 27.-30.sept.
Bērnu iepazīstināšana ar Latviešu glezniecību un gleznotājiem sept.-okt.
Dabas materiālu izmantošana tēlotējmākslā oktobris
Rudens iepazīšana un izjušana caur dažādiem
mākslas veidiem (māksla, mūzika, kustības,utt.)
oktobris –
novembris
Projekta dalībvalstu tikšanās Polijā – savstarpēja informācijas apmaiņa par projekta norisi un paveiktā darba prezentēšana novembris
Latvijas valsts svētku svinīgais koncerts novembris
Ziemassvētku eglīšu dekorēšana izmantojot dabas materiālus decembris
Bērnu iepazīstināšana ar Ziemas Saulgriežu
tradīcijām
decembris