Projekts ERASMUS+ 2018.-2020.g.

Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana pirmsskolas vecumā

Developing socio – emotional skills at pre –school age

Projekta Nr.2018-1-RO01-KA229-049413_5

Projekta īsenošanas laiks: No 2018.g. – 2020.g.

Projekta piešķirtais finansējums: 15.408 Eiro

Projekta partneri:Rumānija,Bulgārija, Turcija, Polija,Latvija.

Projekta kontaktpersona: Anna Kavasa

Esam iesaistījušies jaunā Erasmus+ projektā. Projekta nosaukums: Developing socio – emotional skills at pre –school age / Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana pirmsskolas vecumā. Emocijas ir veids, kā pielāgoties videi, un mūsu, kā skolotāja, loma ir radīt apstākļus bērna emocionālai attīstībai: lai bērni varētu mums uzticēties un justies labi. Projekta mērķis – attīstīt pirmsskolas vecuma bērnu sociāli emocionālās prasmes ar rotaļu un sociālās mijiedarbības palīdzību, lai novērstu agresivitāti, grūtības sadarboties ar citiem bērniem, atstumtību bērnības sākuma stadijā. Tādējādi nodrošināt drošu, draudzīgu vidi, lai veicinātu bērnu labklājību. Izmantojot šo projektu, mūsu bērni iemācīsies izprast savas emocijas un pārvaldīt tās pozitīvi, sadarboties ar citiem bez agresivitātes un uzlabot attiecības vienam ar otru. Mūsu projekta partneri ir Rumānija, Bulgārija, Turcija, Polija. Projeku finansē Eiropas Savienība.