Informācija vecākiem

MĀCĀMIES ATTĀLINĀTI

Pievienots: 08.04.2020

CIENĪJAMIE VECĀKI! Pielikumā jauni uzdevumi un ierosinājumi mācībām mājās – valodu mācību joma. Darbojieties, lai izdodas!  

Lasīt vairāk

MĀCĀMIES ATTĀLINĀTI

Pievienots: 07.04.2020

CIENĪJAMIE VECĀKI! Ieskatieties pielikumos – idejas un ierosinājumi mākslas un mūzikas mācību jomu prasmju attīstīšanai. Lai izdodas!

Lasīt vairāk

MĀCĀMIES ATTĀLINĀTI

Pievienots: 05.04.2020

CIENĪJAMIE VECĀKI! Turpinām piedāvāt jums dažādas aktivitātes, ko īstenot kopā ar bērniem. Šoreiz sociālās un pilsoniskās mācību jomas prasmju attīstīšanai, integrējot arī citas mācību jomas (valodu, tehnoloģiju, mākslas). Darbojieties, lai...

Lasīt vairāk

MĀCĀMIES ATTĀLINĀTI

Pievienots: 03.04.2020

Turpinām jums piedāvāt aktivitātes, ko īstenot kopā ar bērniem mājas apstākļos. Šodien – dabaszinātņu mācību joma. Pielikumā – ierosinājumi aktivitātēm un dabas pētīšanas darba lapa. Darbojieties, lai izdodas!

Lasīt vairāk

VECĀKU IEVĒRĪBAI

Pievienots: 03.04.2020

Cienījamie vecāki! Aicinām jūs iepazīties ar PII “Ritenītis” vadītājas 01.04.2020. rīkojumu Nr.20-s “Par uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un tās teritorijā”. Noteikt personu uzturēšanās kārtību Salaspils novada pašvaldības PII “Ritenītis” valstī...

Lasīt vairāk

MĀCĀMIES ATTĀLINĀTI

Pievienots: 02.04.2020

CIENĪJAMIE VECĀKI! Turpinām piedāvāt jums jaunas idejas un ieteikumus, šodien – tehnoloģiju mācību jomā, lai nostiprinātu bērnu praktiskās darbošanās iemaņas. Ieteikumi – pielikumā. Darbojieties, lai jums izdodas!

Lasīt vairāk

MĀCĀMIES ATTĀLINĀTI

Pievienots: 01.04.2020

CIENĪJAMIE VECĀKI! Pielikumā ieteikumi, idejas un uzdevumi matemātisko prasmju attīstīšanai dažāda vecuma bērniem. Veiksmīgu darbošanos!

Lasīt vairāk

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pievienots: 30.03.2020

CIENĪJAMIE VECĀKI! Uzturoties sabiedriskās un publiskās vietās aicinām visus ievērot jaunos Ministru Kabineta noteiktos ierobežojumus! Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu“ https://likumi.lv/ta/id/313216-grozijumi-ministru-kabineta-2020-gada-12-marta-rikojuma-nr-103-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu...

Lasīt vairāk

JŪSU UN BĒRNU DROŠĪBAI

Pievienots: 25.03.2020

Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, vecākiem jāizvērtē nepieciešamība un riski ar bērniem apmeklēt  pilsētā pieejamos publiskos bērnu rotaļu laukumus, savukārt pieaugušajiem un jauniešiem – aktīvās atpūtas laukumu un āra trenažieru izmantošana....

Lasīt vairāk

MĀCĀMIES ATTĀLINĀTI

Pievienots: 24.03.2020

Cienījamie vecāki! Šeit atradīsiet saites uz dažādiem interneta resursiem, kuri palīdzēs jūsu bērnam turpināt apgūt dažādas nepieciešamās prasmes laikā, kad pirmsskolas izglītības iestādi neapmeklējat. Pielikumā atradīsiet Logopēdes Guntras Alksnes ieteikumus...

Lasīt vairāk