INFORMĀCIJA-SALASPILS NOVADA BIBLIOTĒKA

Labdien!

Salaspils novada bibliotēka iecerējusi 2023. gadā īstenot lasīšanas veicināšanas programmas “Grāmatu starts” ietvaros Pūčulēnu skolu.

Esam iecerējuši tikties reizi mēnesī –lasīt, zīmēt, rotaļāties, mācīties un veidot.

“Grāmatu starts” ir lasīšanas veicināšanas projekts 3 -4 gadus veciem bērniem, kas uzrunā un iesaista lasīšanā ģimenes, rūpējas par pirmsskolas vecuma bērnu lasītprieku, lasītprasmi, izglītību un personības attīstību, piedāvā izglītojošas, radošas un attīstošas nodarbības bibliotēkās.