APTAUJA

CIENĪJAMIE VECĀKI!

Aicinām Jūs izteikt savu viedokli Iestādes padomes sagatavotajā aptaujā.

Aptauja ir anonīma, tās mērķis ir iesaistīt vecākus iestādes vērtību definēšanā un noskaidrot vecāku viedokli par iestādes līdzšinējo darbību un iespējamo uzlabojumu nepieciešamību nākotnē.

Līdzam aptauju aizpildīt līdz 1.aprīlim.

Aptauja pieejama šeit:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuoVGxKkVW1sPBnAvPmRtPmBLIK7MENTiZHItlOokY-UIFyQ/viewform?usp=sf_link

PII “Ritenītis” administrācija