Uzturēšanās kārtība izglītības iestādē un tās teritorijā

Cienījamie vecāki!

Aicinām jūs iepazīties ar PII “Ritenītis” vadītājas J.Ivanovas 19.februāra rīkojumu Nr. 17-s “Par uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un tās teritorijā”

Administrācoja

 

Pielikumi:
PDF (601 KB) - Rīk_par-uzturesamas_kart_ietades-teritorijaa_19.02.2021.pdf