UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒ UN TĀS TERITORIJĀ.

CIENIJAMIE VECĀKI.

Aicinām Jūs iepazīties ar PII “Ritenītis” vadītājas J. Ivanovas 2021.g. 31. augusta rīkojumu Nr. 42-s par uzturēšanās kārtību iestādē un tās teritorijā.

uzturēšanās kārtība

Administrācija.