UZTURĒŠANĀS KĀRTĪBA IESTĀDĒ UN TĀS TERITORIJĀ

RĪKOJUMS

Salaspilī
  1. gada 12.maijā                                                                                             Nr.22– s

Par uzturēšanās kārtību izglītības iestādē un tās teritorijā

  1. Noteikt personu uzturēšanās kārtību Salaspils novada pašvaldības PII „Ritenītis” valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laikā, pamatojoties uz Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (MK 05.2020.rīkojuma Nr. 254 redakcija) 4.2. punktu.
  • Uz iestādi bērnu pavada tikai viens no vecākiem;
  • Lai ievērotu 2 m distanci starp bērnu vecākiem un citām personām, bērnu ģērbtuvēs atļaut uzturēties ne vairāk kā divu bērnu vecākiem;
  • Izmantot savas grupas ārdurvis;
  • Aizliegts pārvietoties pa citām iestādes telpām, gaiteņiem;
  • Atnākot bērnam pakaļ, nekavējoties atstāt iestādes teritoriju.
  1. Netiek pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne Iestādē. Ja bērnam, atrodoties Iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums, paaugstināta temperatūra), Iestādei nekavējoties ziņot bērna vecākiem par nepieciešamību izņemt bērnu no iestādes.

Darbiniekam nekavējoties atstāt darba vietu.

  1. Vecākiem reizi nedēļā iesniegt rakstisku apliecinājumu, ka bērns un ģimene nav pēdējo 14 dienu periodā bijuši ārvalstīs un nav bijuši kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām, un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērnu pieskatīšanu.

Vadītāja:     A.Kavasa

Pielikumi:
PDF (590 KB) - IMG_0001.pdf