TIKŠANĀS AR PAŠVALDĪBAS POLICIJU

Katru gadu pie sagatavošanas grupu bērniem brauc ciemos Salaspils pašvaldības policijas darbinieki. Arī šogad tika noorganizēta tikšanās, kur policijas darbinieki pārrunāja ar bērniem dažādus noteikumus, kas saistās ar bērna drošību. Bērniem bija iespēja apskatīties policistu ekipējumu un pasēdēt policijas mašīnā.