SEMINĀRS VADĪTĀJU VIETNIEKIEM UN PEDAGOGIEM

13.februārī mūsu iestādē notika seminārs vadītāju vietniekiem un pedagogiem. Viņiem bija iespēja vērot un piedalīties mūsu skolotāju organizētajās rotaļnodarbībās. Plānojot rotaļnodarbību akcents vairāk tika vērsts uz dabaszinības jomu, kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā un tehnoloģiju jomu un matemātikas jomu. Pēc nodarbību vērošanas viesiem bija iespēja iziet nelielā ekskursijā pa mācību iestādi. Mūsu bērni bija sagatavojuši nelielu muzikālo sveicienu ar ko varēja iepriecināt mūsu viesus.  Semināra dalībniekiem bija iespēja noklausīties Salaspils 2.vidusskolas skolotājas Sandras Strupes stāstijumu par matemātisko priekšstatu veidošanu sākumskolā. Bija padomāts arī par kustību aktivitātēm ar matematisko elementu pielietošanu. Katra pirmsskolas iestāde prezentēja mācību materiālus par matemātikas jomu un dalijās pieredzē, ko mēs varam pielietot ikdienas darbā.