RĪCĪBA GADĪJUMOS, KAD BĒRNS NEAPMEKLĒ IESTĀDI

Cienījamie vecāki!

Atgādinām jums, ka gadījumos, kad bērns neapmeklē iestādi slimības vai kādu citu iemeslu dēļ, vecākiem par to ir jāpaziņo līdz pl. 9:00 tajā pašā dienā nosūtot SMS grupas skolotājām vai rakstot uz e-pastu pii.ritenitis@salaspils.lv.

Kā arī atgādinām, ka par lēmumu, ka Jūsu bērns ilgāku laiku neapmeklēs iestādi saistībā ar epidemioloģisko situāciju valstī, lūdzam rakstīt PII “Ritenītis” vadītājai Jūlijai Ivanovai adresētu iesniegumu, kurā norādīts iemesls un laika periods, kad netiks apmeklēta iestāde. Iesniegumus sūtīt uz e-pasta adresi pii.ritenitis@salaspils.lv. 

Administrācija