SPĒLĒSIM KOPĀ/PREZENTĀCIJAS

Atvērām vaļā “Burvīgo emociju kasti” un izņēmām ārā dažādas interesantas spēles un rotaļas. Pirmsskolas vecumā spēlēšanās ir galvenā darbība, kas attīsta bērna emocionālās, kognitīvās un sociālās prasmes, lai novērstu agresivitāti, grūtības sadarboties ar citiem bērniem, atstumtību.

Rotaļa palīdz bērnam izprast sevi, tuvoties un apgūt tuvāko apkārtni, iedziļināties gan pieaugušo, gan citu bērnu attiecībās. Bērnu rotaļā atbalsojas vērotais un pārdzīvotais pasaulē ap viņu. Šī bērna pasaule var būt gan priecīga, ar pozitīvu saturu, gan naidīga, nemiera pilna. Visu, kam bērns tic, kas viņu interesē, viņš cenšas attēlot savās rotaļās.

Mēs turpinam mācīties atpazīt un izrādīt savas emocijas, mācāmies parādīt emocijas ar mīmiku un kustību,   daudzveidīgi darbojoties gūstam pozitīvas emocijas, mācamies sadarboties caur spēlēm, rotaļām un dažādām citām aktivitātēm, iesaistām vecākus projekta aktivitātēs.

Pirmsskolas skolotājas savās  prezentācijās ir atspoguļojušas dažādas AKTIVITĀTES, ko izmanto ikdienā ar saviem bērniem.

Pielikumi:
PPTX (38 MB) - 1.GRUPA_.pptx PPT (11 MB) - 2.GRUPA_.ppt PPTX (30 MB) - 3.GRUPA_.pptx PPTX (5 MB) - 4.GRUPA_.pptx PPTX (8 MB) - 5.GRUPA_.pptx PPTX (18 MB) - 6.GRUPA_.pptx PPTX (42 MB) - 7.GRUPA_.pptx PPTX (3 MB) - 8.GRUPA_.pptx PPT (6 MB) - 9.GRUPA_.ppt PPTX (5 MB) - 10.GRUPA_.pptx PPTX (2 MB) - 11.GRUPA_.pptx